Vinh danh - Khen thưởng - Anh Ngữ Siêu Nhí

Vinh danh – Khen thưởng

Hoạt động CÙNG NHAU THI ĐUA HỌC TỐT của Master Kids luôn được duy trì

Họạt động tặng quà, khen thưởng cuối khóa được Master Kids duy trì sau mỗi khóa học 2 tháng. Lúc

LỄ NHẬN BẰNG STARTERS – MOVERS – FLYERS THÁNG 1 – 2021

XIN CHÚC MỪNG NHỮNG HỌC VIÊN ĐÃ ĐẠT KẾT QUẢ KHÁ, GIỎI VÀ XUẤT SẮC Ở KỲ THI CAMBRIDGE VỪA

BẢNG VINH DANH HỌC TRÒ MASTER KIDS

WALL OF PRIDE! Ắt hẳn các con sẽ rất tự hào khi mình có mặt trên bảng danh dự đúng

Đăng ký desktop

ĐĂNG KÝ
NGAY!